Term of use

Niniejsza strona internetowa jest własnością firmy PAMISTA IT&Marketing i może być wykorzystywana jedynie w charakterze informacyjnym. PAMISTA IT&Marketing upoważnia użytkowników do przeglądania i pobierania materiałów umieszczonych w niniejszej witrynie ("witryna") wyłącznie dla potrzeb prywatnych i niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania na kopiach wszystkich informacji o prawach autorskich oraz innych informacji dotyczących własności umieszczonych w materiałach oryginalnych.

Materiałów umieszczonych w niniejszej witrynie nie wolno w żaden sposób modyfikować, reprodukować lub publicznie prezentować, wykonywać, rozprowadzać lub w inny sposób wykorzystywać je do jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych. Niedozwolone jest również wykorzystanie tych materiałów w dowolnej innej witrynie lub sieci komputerowej w jakimkolwiek celu. Materiały umieszczone w niniejszej witrynie są chronione prawami autorskimi; jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie materiałów znajdujących się w niniejszej witrynie może stanowić naruszenie prawa własności, ochrony znaków towarowych oraz innych praw. Naruszenie któregokolwiek z przedstawionych zasad użytkowania powoduje automatyczną utratę prawa do korzystania z niniejszej witryny.

Strony internetowe firmy PAMISTA IT&Marketing mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych należących do odrębnych podmiotów prawnych nie powiązanych z firmą PAMISTA IT&Marketing.

PAMISTA IT&Marketing nie kontroluje zawartości takich stron (jak również odnośników na nich się znajdujących) i nie jest odpowiedzialny za ich zawartość. Jeśli Państwo decydujecie się odwiedzić taką stronę, czynicie to wyłącznie na własne ryzyko i w Państwa gestii leży przedsięwzięcie niezbędnych środków, aby uchronić się przed wirusami lub innymi zagrożeniami. PAMISTA IT&Marketing nie gwarantuje i nie odpowiada za zawartość żadnej takiej strony i informacji na temat produktów bądź usług na niej opisanych. Zamieszczone na naszej stronie odnośniki nie oznaczają, że:

PAMISTA IT&Marketing sponsoruje, popiera, jest stowarzyszony bądź zrzeszony z

właścicielem strony lub jest prawnie upoważniony do używania znaków handlowych,

marek, logo lub oznaczenia praw autorskich przedstawionych na Stronie, bądź

dostępnych poprzez odnośniki, lub

Jakakolwiek firma lub instytucja, do stron której prowadzą odnośniki, jest upoważniona do używania znaków handlowych, marek, logo lub oznaczenia praw autorskich firmy PAMISTA IT&Marketing lub firm z nią powiązanych lub zależnych.

Z wyjątkiem umyślnego zachowania, PAMISTA IT&Marketing ani żadna z firm z nim powiązanych, nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do żadnej osoby trzeciej za pośrednie lub bezpośrednie, specjalne, ani żadne inne straty (włączając bez ograniczeń utracone korzyści lub zyski, przerwę w prowadzeniu działalności, utratę informacji lub oprogramowania lub wszelkich innych danych w systemie użytkownika), które związane są z wykorzystywaniem bądź niemożliwością wykorzystania zawartości Strony, materiałów i elementów Strony oraz wszelkich innych stron, do których prowadzą odnośniki umieszczone na niniejszej Stronie, również wówczas, gdy PAMISTA IT&Marketing został zawiadomiony o możliwości wystąpienia takich strat.

Polityka ochrony prywatności PAMISTA IT&Marketing zawarta jest na podstronie "Polityka prywatności". Informacje o firmie PAMISTA IT&Marketing znajdują się na stronie internetowej pamista.pl w sekcji Kontakt.

Contact Connect with us

Pamista Michał Kuśmierski

ul. Legnicka 52a

54-204 Wrocław

Poland

Nip: 894 275 33 01

REGON: 021082823

Biuro: +48 71 738 2001

Fax. +4871 7237853

Facebook